Menu

i2i/WIDE

Det behövs idéer för att skapa tillväxt och utveckling i företag. Men ofta saknas ett strukturerat sätt att hantera och utveckla idéerna till nya produkter och tjänster. Det har Idea2Innovation tagit fasta på. De såg affärsmöjligheten i att utveckla sin innovationsprocess till ett verktyg för idéhantering, prioritering och beslut. Resultatet – en virtuell idélåda med stöd för realisering av idéer, WIDE, utvecklad av Adeprimo.

Idag är WIDE ett väletablerat system för att hantera idéer hos stora organisationer världen över. Företag och organisationer som t ex världens största tillverkare av luftfilter Camfil AB, börsnoterade SkiStar, Landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Östergötland och Jönköping samt ett antal kommuner och Science Parks använder systemet.

Engagemang, delaktighet, utveckling

slideshow_ide_profil-1024x660

WIDE representerar en ny typ av IT-system som levereras via internet genom vanliga webbläsare och stödjer kollaborativt arbete genom att utnyttja samma logik som används inom sociala medier. Genom WIDE kan företaget bjuda in sina medarbetare, kunder och leverantörer att lägga in sina idéer och förslag samt rösta på andras. Företagets ledning får på detta sätt nya förutsättningar att fånga upp och driva utvalda idéer till realisering. 
Förbättrings- och utvecklingsmöjligheter görs synliga i företaget, delaktigheten ökar, det blir lättare att prioritera, testa och att få företaget att växa.

slideshow_koncept_ipad-1024x660

– Att engagera och involvera alla intressenter i företagets utveckling och göra processen från idé till realisering tillgänglig, synlig och mätbar är syftet med WIDE och varför vi tillsammans med Adeprimo utvecklat vår innovationsprocess till ett idéhanteringssystem, säger Åse Angland Lindvall, delägare samt ansvarig för sälj och affärsutveckling på Idea2Innovation.

Agil produktutveckling

Ända sedan starten i början av 2011 har vi jobbat agilt enligt SCRUM-metodiken och varje sprint har innehållit en tydlig MVP, minsta levererbara produkt.

– i2i är fantastiska produktägare. De förstår scrummetodiken, är duktiga på att prioritera och att lägga pengar på rätt saker. De är intresserade av att ligga i framkant tekniskt, vill ha features före form utan att tumma på god UX och de ser en väldigt tydlig koppling till pengarna de lägger in och vad de får ut. Relationen är inte bara kund-leverantör utan mer samarbete, säger systemutvecklaren Ola Lidmark-Eriksson.

Vi startade, som oftast, med ett flertal workshops, och har även inför varje nytt utvecklingsblock börjat med en workshop för att tydliggöra syfte och ramar. Och det som sedan började med modifiering av en open source produkt, ledde till en prototyp, och är idag två produkter; WIDE och WIDE Installer.

WIDE Installer möjliggör för i2i att själva sätta upp egna instanser av WIDE hos kunder (och i förlängningen att även kunder ska kunna sätta upp installationer själva).

– Nu kan vi sätta upp instansen och konfigurera direkt på säljmötet. Det är en väldig säljfördel, säger Åse Angland Lindvall.

Ett motto i projektet har varit ”Allt som kan automatiserats ska automatiserats”.

Automatisering & flexibilitet

i2i har haft som mål att anpassa och personalisera WIDE utifrån kundernas behov; kunna byta texter, grafisk profil, logga, lägga till och ta bort funktionalitet. Idag finns flera möjligheter att segmentera och paketera produkten utifrån kundernas behov.

– Vårt fokus är att driva produkten och våra kunder framåt. Vi jobbar kontinuerligt med vidareutveckling tillsammans med Adeprimo som även sköter förvaltningen. Idag använder vi även WIDE som vårt eget CRM, säger Åse Angland Lindvall.

Ett urval av i2is kunder

Camfil AB, SkiStar Åre, Tourism in Skåne, Örebro Science Park, Swedish Incubators & Science Park, European Fiber To The Home Council, Östergötlands Landsting, Destination Uppsala

Prisvinnare

wide-pris

Idea2Innovation fick pris som årets IT-entreprenör på Guldgalan i Östersund med motiveringen:

”Från Jämtländska fjäll blickar de ut över vidderna med en tydlig mission att sätta företaget på världskartan. Med sin innovativt designade moln-tjänst låter de företag och organisationer utveckla sina idéer genom att engagera både kunder och anställda i idéutvecklingsprocessen. Kunderna är allt från små företag till globala organisationer som använder idéhanteringssystemet WIDE.”
– Läs mer på Guldgalan.se

  • Varumärke
  • Grafisk profil
  • Logotyp
  • Interaktionsdesign
  • Design
  • Utveckling
  • Projektledning
  • IT-System
  • Innovation
  • Prototyp

Här bor vi

Och vi älskar kaffe. Kom gärna upp på en kopp eller två.

Östersund

Zätagränd 11
831 30 Östersund
Hitta till oss

Örebro

Storgatan 3
703 61 Örebro
Hitta till oss

Västerås

Stora gatan 44 A
722 12 Västerås
Hitta till oss

Vasa, Finland

Strandgatan 2 G8
FI-651 00 Vasa
Hitta till oss

Adeprimo är ett dotterbolag inom MittMedia-koncernen. MittMedias verksamhet innefattar 18 dagstidningar, elva gratistidningar, digitala medier, kommersiell radio, webb-tv, tryckerier och appar.

The Office Cat
© 2017 – All rights reserved