Menu

Nordic Hotels & Resorts

Vi har sedan Copperhill byggdes 2007 jobbat med Copperhills kommunikation. Allt från grafisk identitet, brand book och webbplats. Copperhill ingår, som ett av tio hotell, i Nordic Hotels & Resorts (NHR) som i sin tur ägs av Choice-koncernen. Vi har sedan början av 2015 fått möjlighet att jobba med ytterligare sex hotell inom NHR.

I vår har vi utvecklat och designat nya webbplatser för konferenshotellet Aronsborg i Bålsta, och hotellen Nordic C och Nordic Light i centrala Stockholm. De redesignade sajterna lanserades under våren och sommaren 2015. Och i höst lanseras Copperhills nya webbplats. Vidareutveckling av webbplatserna förThe Thief i Oslo och Skt Petri i Köpenhamn pågår parallellt. Tillsammans med NHR och de enskilda hotellen förbättrar vi sajter, bygger nya sajter och jobbar mot höga konverterings- och säljmål. Det är ett spännande samarbete med ständiga utmaningar och förbättringar.

yasuragi

Bakgrund

NHR sökte en ny partner som kunde lyfta deras digitala affär – dvs öka konverteringen på alla deras hotellsajter.

Behov

Det främsta behovet vara att skapa webbplatser som rankas högt på Google, inspirerar till besök och skapar konvertering. Att förmedla hotellets image och varumärke var ytterligare aspekter som var viktiga att ta med i arbetet.

Målgrupp

Främst affärsresenärer och familjer.

copperhill

Projekt, idé & lösning

Respektive projekt har inletts med workshops för att identifiera nuläge, vision och mål. Utifrån nuläges- behovs- och målanalys skapades wireframes över struktur och flöden på respektive webbplats. Därefter skapades designskisser som förverkligats och förfinats med teknisk utveckling och tester. Arbetet har skett enligt den agila arbetsmetodiken SCRUM med löpande avstämningar med kund.

Teknik

Alla webbplatser utvecklas och designas i WordPress.

christania

Resultat

De webbplatser vi varit med och utvecklat och designat från grunden har nått uppsatta försäljningsmål med råge vilket vi givetvis är riktigt stolta över.

Om Nordic Hotels & Resorts

Hotellen som ingår i gruppen Nordic Hotels & Resorts är anläggningar av första klass. Varje hotell ska ha ett starkt eget varumärke och identitet, och vi erbjuder allt från design, konst och kultur till berg, frisk luft, spabehandlingar eller citypuls. Våra hotell är alla unika och strävar efter att överträffa så väl förväntningar som att skapa speciella upplevelser för våra gäster. Vi ställer höga krav på alla medlemmar i Nordic Hotels & Resorts familjen, för att se till att leverera högsta kvalitet och intelligent, lönsam, drift av våra unika hotellpärlor. Varje hotell drar samtidigt nytta av att vara en del av Nordic Choice Hotels, en av Nordens ledande hotellgrupper. Nordic Choice koncernen driver fyra hotellkedjor samt dessa självständiga hotell under Nordic Hotels & Resorts varumärke. Källa: nordichotels.se

aronsborg.se
nordicchotel.se
nordiclighthotel.se

  • WordPress
  • Projektledning
  • Gränssnittsutveckling
  • Design
  • Interaktionsdesign
  • Workshops
  • Responsiv design

Här bor vi

Och vi älskar kaffe. Kom gärna upp på en kopp eller två.

Östersund

Zätagränd 11
831 30 Östersund
Hitta till oss

Örebro

Storgatan 3
703 61 Örebro
Hitta till oss

Västerås

Stora gatan 44 A
722 12 Västerås
Hitta till oss

Vasa, Finland

Strandgatan 2 G8
FI-651 00 Vasa
Hitta till oss

Adeprimo är ett dotterbolag inom MittMedia-koncernen. MittMedias verksamhet innefattar 18 dagstidningar, elva gratistidningar, digitala medier, kommersiell radio, webb-tv, tryckerier och appar.

The Office Cat
© 2017 – All rights reserved