Menu

Wide Ideas

Det behövs idéer för att skapa tillväxt och utveckling i företag. Men ofta saknas ett strukturerat sätt att hantera och utveckla idéerna till nya produkter och tjänster. Wide Ideas ett väletablerat system för att hantera idéer hos organisationer världen över. Det är kort och gott en innovationsprocess som utvecklats till ett verktyg för idéhantering, prioritering och beslut.

wide

Vi har utvecklat IT-systemet Wide Ideas som levereras via internet genom vanliga webbläsare och stödjer kollaborativt arbete genom att utnyttja samma logik som används inom sociala medier. Ett företag bjuder in sina medarbetare, kunder och leverantörer att lägga in sina idéer och förslag och kan även rösta på andras. Företagets ledning får på detta sätt nya förutsättningar att fånga upp och driva utvalda idéer till realisering.

Genom Wide Ideas görs förbättrings- och utvecklingsmöjligheter synliga i företaget, delaktigheten ökar, det blir lättare att prioritera, testa och att få företaget att växa.

– Att engagera och involvera alla intressenter i företagets utveckling och göra processen från idé till realisering tillgänglig, synlig och mätbar är syftet med WIDE och varför vi tillsammans med Adeprimo utvecklat vår innovationsprocess till ett idéhanteringssystem, säger Åse Angland Lindvall, delägare samt ansvarig för sälj och affärsutveckling på Idea2Innovation.

Här finns vi

Kom gärna upp om du vill ha en kram eller en kopp kaffe.

Östersund

Zätagränd 11
831 30 Östersund
Hitta till oss

Örebro

Storgatan 3
703 61 Örebro
Hitta till oss

Västerås

Slottsgatan 27
722 11 Västerås
Hitta till oss

Stockholm

Atlasgatan 15
113 20 Stockholm
Hitta till oss

Vasa, Finland

Strandgatan 2 G8
FI-651 00 Vasa
Hitta till oss

Adeprimo är ett dotterbolag inom MittMedia-koncernen. MittMedias verksamhet innefattar 18 dagstidningar, elva gratistidningar, digitala medier, kommersiell radio, webb-tv, tryckerier och appar.

The Office Cat
© 2018 – All rights reserved